Давностен срок на договор за кредит

Кога един стар кредит отпада по давност

Много често се случва човек да изтегли кредит. Договорът за кредит е срочен и обикновено варира в зависимост от вида на кредита. Някои договори може да са й с период на действие от десетилетия (например ипотечните кредити). Няма как човек да е сигурен и да знае за такъв период от време, че няма да се […]

Кога един стар кредит отпада по давност Read More »