икономика

подписване на договор за кредит

За какво да внимаваме, когато теглим бърз кредит

Почти всеки човек в днешно време в някакъв момент от живота си е използвал заем. Безмислено е да обесняваме защо кредитите са се превърнали в необходимост, особено в днешните икономически трудни времена. Все повече нараства обемът на усвоените бързи кредити, а броят на необслужваните пада. Практиката от последните години показва, че през месец декември например […]

За какво да внимаваме, когато теглим бърз кредит Read More »

Отпуснатите ипотечни кредити с ръст над 20% през 2023 г.

      През април 2018 г. годишният ръст на ипотечните кредити за първи път надхвърли 10%. Пандемията предизвика леко забавяне на този процес, но след това няколко месеца имаше ново ускоряване, като растежът надхвърли 15% през август 2021 г. и стана 18% през 2022 г. За разлика от това в еврозоната общият брой усвоени

Отпуснатите ипотечни кредити с ръст над 20% през 2023 г. Read More »