работници

Заплатата за издръжка да отразява регионалните различия

Заплатата за издръжка не следва да бъде универсален подход. Тя трябва да отразява местните или регионалните различия в рамките на страните. Това се казва в документа, в който се излагат подробностите на постигнатото споразумение от Управителния съвет на Международната организация на труда (МОТ). За това съобщи на сайта си Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Президента на КНСБ Пламен Димитров е бил главен преговарящ от страна на групата на работниците в МОТ.

Устойчивата стратегия за насърчаване на заплатата за издръжка „следва да излезе извън сферата само на механизмите за определяне на заплатите и да включва по-широко разглеждане на факторите“, считат от МОТ.

Според експертите понятието заплата за издръжка се отнася до „нивото на заплащане, което е необходимо, за да се осигури достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства. При това трябва да се вземат предвид обстоятелствата в страната и да се изчислява за работата, извършвана през нормалното работно време“, уточняват от КНСБ. Заплащането следва да се постигне чрез процеси на определяне на заплатите, които са в съответствие с принципите на МОТ. Това включва засилване на социалния диалог и колективното договаряне и овластяване на институциите за определяне на заплатите, смята организацията. От МОТ отчитат също, че в световен мащаб се наблюдава положителна дългосрочна тенденция на нарастване на средната работна заплата. Все още обаче милиони хора по света продължават да получават много ниски заплати в сравнение с разходите за живот и живеят в бедност.

В края на януари от КНСБ съобщиха, че за издръжка на тричленно семейство от двама работещи и едно дете до 14 години в България са необходими 156 лева повече на годишна база за декември 2023 г. спрямо декември 2022 г.

Източник: БТА