подписване на договор за кредит

За какво да внимаваме, когато теглим бърз кредит

Почти всеки човек в днешно време в някакъв момент от живота си е използвал заем. Безмислено е да обесняваме защо кредитите са се превърнали в необходимост, особено в днешните икономически трудни времена. Все повече нараства обемът на усвоените бързи кредити, а броят на необслужваните пада. Практиката от последните години показва, че през месец декември например харчим стотици милиони левове за подаръци, екскурзии, празненства и какво ли още не и една голяма част от тези пари идват през заеми. Най-честите причини, които посочват клиентите за взимане на бърз кредит са ремонт и екскурзия. Но за какво трябва да следим и да внимаваме при взимането на бърз кредит?

 

Документи:

Трябва предварително да се информираме колко е общата сума, която ще трябва да върнем. Другата важна информация е годишният процент на разходите, основният лихвен процент, срок на договора, размер и брой на погасителните вноски. Задължително е кредитиращата фирма да ви предостави цялата информация по заема в стандартизиран Европейски формуляр, където ясно и точно да е описана.

Гаранции:

Трябва да разбереме ще изисква ли кредита поръчител и/или обезпечение и ако не, то как ще се гарантира кредита. Повечето фирми за бързи кредити, които не ви карат да си търсите поръчител, работят с външна фирма гарант и по този начин рискът за кредиторът е по-малък. Но пък кредитът се оскъпява с това, че част от общата месечна вноска отива за фирмата гарант. Това е законен метод за понижаване на риска за кредитора, въпросът е в това да се уверим, че ще можем да си позволим да плащаме месечната вноска по кредита.

Такси:

Някои фирми имат скрити такси за обработка на документи. Можем да попитаме кредитора предварително дали има такава. Също така да се поинтересуваме дали тази такса, която се начислява на месечна база обикновено, ще отпадне за бъдещите периоди, ако решим да погасим кредита предсрочно.

И накрая, не забравяйте, че до 14 дни след сключването на договора можете да го разтрогнете. Разбира се, връщайки усвоените до момента пари с лихвите.