Revolut отбеляза 95% увеличение на приходите през 2023 година

Финансовото приложение Revolut публикува годишния си отчет за 2023 г., в който се посочва 95% увеличение на приходите спрямо предходната година и рекордна печалба от $545 милиона.

Revolut приключи 2023 г. с приходи от $2.2 милиарда, което е почти двойно повече от $1.1 милиарда, регистрирани през 2022 г. Маржът на нетната печалба се е увеличил с 19% на годишна база. Балансите на клиентите също нараснаха до $23 милиарда, а платените абонаменти се увеличиха с 41%.

Този успех се дължи на стратегията за разширяване на Revolut, която през 2023 г. привлече 12 милиона нови клиенти в световен мащаб, с което общият им брой достигна общо 45 милиона.

Въпреки че работи в предизвикателна геополитическа, макроикономическа и регулаторна среда, Revolut поддържа нетна рентабилност в продължение на три последователни години. През 2023 г. ускореният ѝ растеж се дължи на диверсифицирания модел на приходите, разширяването на пазара и повишената ангажираност на клиентите.

Приходните потоци включваха $605 милиона от продуктите “Карти и транзакции“, с 59% повече от 2022 г., и $491 милиона от услугите “Форекс и богатство“, с 46% повече. Приходите от лихви също нараснаха значително, достигайки $621 милиона през 2023 г. от $102 милиона през предходната година.

До юни 2024 г. Revolut се превърна в най-тегленото финансово приложение в Европа, заемайки първо място в 17 държави, включително Италия, където може да се похвали с 2 милиона клиенти. Приложението има за цел да достигне общо 50 милиона клиенти в световен мащаб през 2024 г., подкрепено от инвестиция в маркетинг на стойност $450 милиона, обявена през март 2024 г.

Източник: Cryptodnes.bg