Давностен срок на договор за кредит

Кога един стар кредит отпада по давност

Много често се случва човек да изтегли кредит. Договорът за кредит е срочен и обикновено варира в зависимост от вида на кредита. Някои договори може да са й с период на действие от десетилетия (например ипотечните кредити). Няма как човек да е сигурен и да знае за такъв период от време, че няма да се случи нещо и той да изпадне в неплатежоспособност. Това от своя страна ще доведе след себе си и ред други неприятни събития като съдебни дела, производство по принудително изпълнение от частни съдебни изпълнители и др.

Логично е след поредица от подобни събития да се запитаме има ли начин това задължение да отпадне по давност.

Давността сама по себе си представлява период, след който отпадат правата на кредитора да изиска събирането на задължението. Има такъв период на давност за кредитите и той е 5 години. Но от кога започва да тече?

Давността започва да тече от датата на падежа на кредита или от обявяване на предсрочна изискуемост на кредита в целия му размер. Много е важно да се отбележи обаче, че този срок и неговото протичане може да бъде прекъсвано от дадени възникнали обстоятелства. Такова е например започването на съдебно дело или признаване на задължението, предявяване на иск или възражение, действия по принудително изпълнение. Ако давността бъде прекъсната, то след това започва да тече нов давностен срок, а старият се заличава.

Длъжника трябва да знае, че само той може да приложи давността при направено от него възражение. Служебното й прилагане от съда не е регламентирано в закона.

Най-добре е ако се стигне до съдебен процес или съдебен изпълнител, да реагираме адекватно като потърсим професионален правен съвет.

https://parite.info/barzi-krediti-credissimo/