Отпуснатите ипотечни кредити с ръст над 20% през 2023 г.

      През април 2018 г. годишният ръст на ипотечните кредити за първи път надхвърли 10%. Пандемията предизвика леко забавяне на този процес, но след това няколко месеца имаше ново ускоряване, като растежът надхвърли 15% през август 2021 г. и стана 18% през 2022 г. За разлика от това в еврозоната общият брой усвоени жилищни заеми остава непроменен през 12-те месеца до края на ноември 2023 г.

      През 2023 г. обемът на ипотечните кредити, отпуснати от банките на домакинства, се е увеличил с 20,5% и продължава да расте, но това противоречи на ситуацията в Европа. За да се ограничи този растеж се изискват допълнителни мерки на централната банка или пък самите търговски банки трябва да променят стратегиите си. В противен случай този кредитен връх ще се снижи рязко поради външни фактори, които е възможно и да са неочаквани, но с неизбежни макроикономически последици за българската икономика.