данъчна декларация

Днес е последният срок за подаване на данъчна декларация от физическите лица

Днес, 30 април, е последният срок за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, както и за плащане на данъка за довнасяне върху доходите на физическите лица. Това припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Декларацията от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) трябва да бъде подадена от местни физически лица, които са получили доходи от източници в България и/или чужбина. Това включва както еднолични търговци, така и физически лица, работещи по граждански договори или получили друг вид доходи, различни от доходи по трудово правоотношение.

Лицата, които не са задължени да подават декларация по член 50 от ЗДДФЛ, включват:

  1. Чуждестранни физически лица, които са получили доходи само от източници в чужбина.
  2. Местни физически лица, които не са получили други доходи през данъчната година (различни от доходите по трудови правоотношения) и не желаят да декларират доходите си от минали години.
  3. Еднолични търговци, които се облагат с окончателен годишен (патентен) данък и нямат други облагаеми доходи.
  4. Физически лица, получаващи само необлагаем доход.

Важно е да се отбележи, че дори ако дадено лице не е задължено да подава декларация по член 50, то пак може да избере да го направи, ако има необлагаеми доходи, които иска да декларира.