https://maxo.bg/?ma=te_finans_eood_maxo&utm_source=te_finans_eood_maxo&utm_medium=cpa

Maxo.bg

Финансов лизинг 

Съдържание:

 

 • Кандидатства се онлайн
 • Няма такси при кандидатстване
 • Няма такси при предсрочно погасяване
 • Изплащане на месечни вноски
 • Договорът за лизинг не може да се подпише онлайн
 • Понякога лизингът не може да се уреди в рамките на един ден по обективни причини

Компанията Максо България АД е учредена през 2017 г. и предлага на своите клиенти финансов лизинг до минути за закупуване на автомобил до 100 000 лв., както и обратен лизинг до минути, обезпечен с личния или фирмения ви автомобил отново до 100 000 лв. Кандидатстването и за двата лизинга може да стане изцяло онлайн, но подписването на договора за лизинг се прави в някой от физическите офиси. Такива има във всички по-големи градове в България.

Финансовият лизинг за закупуване на автомобил, който предлага компанията е до 100 000 лв. за максимален период от 5 години и е за употребявани автомобили. Кандидатства се онлайн, но договорът за лизинг се подписва в офис. Офисната мрежа обхваща всички големи градове в страната. В илюстрацията са показани стъпките от процедурата, а по-надолу в ревюто е обяснено и по-подробно как се кандидатства.

Илюстрация на стъпките при кандидатстване за финансов лизинг от Максо.бг

Чрез обратен лизинг можем да вземем кредит, както за лични нужди, така и фирмен кредит на месечни вноски. Собствеността на автомобила, който притежаваме, се прехвърля на името на лизингодателя за времето на кредита. Лизингодателят прави пазарна оценка на автомобила, който искаме да послужи като обезпечение и отпуска като кредит до 60-65% от моментната стойност на автомобила. Периодът и тук може да варира между 6 месеца и 60 месеца в зависимост от предпочитанията на клиента, както и от сумата на лизинга.

Как работи?

 До 15 мин. след пускането на заявката за обратен лизинг онлайн, от лизинговата компания се свързват с вас и разбирате дали сте одобрен. Изплащате лизинга на месечни вноски. Много важно е да се знае, че няма такси за предсрочно погасяване на кредита. През цялото време на лизинга използвате автомобила си, за което ви се издава пълномощно от лизингодателя.

ВАЖНО! И ПРИ ДВАТА ВИДА ЛИЗИНГ, ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА, СОБСТВЕНОСТТА НА АВТОМОБИЛЪТ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА “МАКСО БЪЛГАРИЯ” АД ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛИЗИНГА. ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СИ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ С ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТ КОМПАНИЯТА ПЪЛНОМОЩНО НА ВАШЕ ИМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАКТО И НА ТЕРИТОРИИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ!

След пълното изплащане на лизинга собствеността върху автомобила се прехвърля обратно на името на клиента.

 • Да си пълнолетен гражданин на Репубика България
 • Да имаш валидна лична карта

Условията, на които трябва да отговаря автомобила и при двата лизинга:

 • да е до 3.5 т.;
 • да е с дата на първа регистрация след 2005 г. (от талона на автомобила);
 • да е с пазарна стойност към момента над 5000 лв. (или 5000 лв.)

Когато влезем на сайта на кредитора, има публикуван калкулатор – над него отбелязваме бутонът “Финансов лизинг“. На самия калкулатор, посредством плъзгачите задаваме като сума цената на автомобила, за който искаме да кандидатстваме за лизинг. Избираме една от опциите за първоначална вноска (от 25% до 50%) и от долния плъзгач избираме периода на лизинга. Уверяваме се, че месечната вноската, която калкулаторът пресмята, ни устройва и е посилна за нас, след което се натиска бутонът „ЗАЯВИ“.

Появява се онлайн форма за попълване на личната ни информация. Въвеждаме нужните данни и слагаме необходимите отметки на местата, на които се изисква. След което ни се отваря формуляр с информация за колата, който трябва да попълним. След като завършим и това, натискаме “Потвърждавам” и изчакваме за обаждане от лизинговата компания. Ще ни кажат, че заявката е приета и ще ни дадат насоки как да изпратим снимки на личната си карта (лице и гръб на лична карта). 

Ако сме удобрени ще ни се обадят да ни поканят в удобен за нас офис да отидем да си подпишем договора за лизинг. Офиси има във всички големи градове на страната. Лизингодателя се свързва с продавача на колата, за да се уговорят за сключването на сделката.

ВАЖНО!

 • ОСВЕН ПЪРВОНАЧАЛНАТА ВНОСКА ПО ЛИЗИНГА ВЕРОЯТНО ЩЕ ИМА И ДРУГИ РАЗХОДИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА КОЛАТА. ТОВА МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ КАКСО, ТАКСА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА, АКО НЕ Е РЕГИСТРИРАН, ДАНЪЦИ И ДР. ВСИЧКИ ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ (КЛИЕНТА).
 • ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ФИРМА – САМО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

Когато влезем на сайта на кредитора, има публикуван калкулатор – над него отбелязваме бутонът “Обратен лизинг“. На самия калкулатор, посредством плъзгачите задаваме като сума кредита, за който искаме да кандидатстваме, а от долния плъзгач избираме периода на лизинга. Избираме бутон “Физическо лице” или бутон “Юридическо лице” в зависимост от това на физическо лице или на фирма е колата, която ще служи за обезпечение. Уверяваме се, че месечната вноската, която калкулаторът пресмята, ни устройва и е посилна за нас, след което се натиска бутонът „ЗАЯВИ“.

Калкулатор и формуляр за кандидатстване за обратен лизинг към МаксоБГ

Появява се онлайн форма за попълване на личната ни информация. Въвеждаме нужните данни, слагаме необходимите отметки на местата, на които се изисква и след което ни се отваря формуляр с информация за колата. Попълваме го и накрая попълваме и формуляра за получаване на сумата. След като завършим и това, натискаме “Потвърждавам” и изчакваме за обаждане от лизинговата компания, за да ни кажат, че заявката е приета и да ни дадат насоки как да изпратим снимки на личната си карта (лице и гръб на лична карта). 

Ако сме удобрени ще ни се обадят да ни поканят в удобен за нас офис да отидем да си подпишем договора за лизинг. Офиси има във всички големи градове на страната. 

ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА КАКТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ТАКА И ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ!

Понеделник – Четвъртък: от 09:00 ч. до 18:00 ч.
Петък: от 09:00 ч. до 17:00 ч.
Неделя: Почивен ден

Телефон за контакт: 0700 20 501