AMIGO Leasing

Финансов лизинг 

Обратен лизинг 

Съдържание:

Amigo Leasing ФИНАНСОВ И ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

  • Кандидатства се онлайн по телефон или в офис на компанията
  • Има такса на лизинга при кандидатстване
  • Има такси при предсрочно погасяване
  • Изплащане на месечни вноски
  • Договорът за лизинг не може да се подпише онлайн
  • Понякога лизингът не може да се уреди в рамките на един ден по обективни причини

Амиго лизинг е част от икономическата група на Еврохол България. Компанията  е учредена през 2018 г. и предлага на своите клиенти финансов лизинг до минути за закупуване на автомобил до 50 000 лв., както и обратен лизинг до минути, обезпечен с личния или фирмения ви автомобил до 20 000 лв. Кандидатстването и за двата лизинга може да стане изцяло онлайн, но подписването на договора за лизинг се прави в някой от физическите офиси. Такива има в много от големите градове в България.

Финансовият лизинг за закупуване на автомобил, който предлага компанията е до 50 000 лв. за период от 1 до 7 години и е за употребявани автомобили. Кандидатства се онлайн, но договорът за лизинг се подписва в офис. Офисната мрежа обхваща всички големи градове в страната. В илюстрацията са показани стъпките от процедурата, а по-надолу в ревюто е обяснено и по-подробно как се кандидатства.

https://maxo.bg/?ma=te_finans_eood_maxo&utm_source=te_finans_eood_maxo&utm_medium=cpa

Чрез обратен лизинг можем да вземем кредит, както за лични нужди, така и фирмен кредит на месечни вноски. Собствеността на автомобила, който притежаваме, се прехвърля на името на лизингодателя за времето на кредита. Лизингодателят прави безплатна пазарна оценка на автомобила, който искаме да послужи като обезпечение. Периодът и тук може да варира между 12 месеца и 84 месеца в зависимост от предпочитанията на клиента.

Как работи?

След пускането на заявката за обратен лизинг онлайн от лизинговата компания се свързват с вас и разбирате дали сте одобрен. Изплащате лизинга на месечни вноски, като е много важно да се знае, че има такси за предсрочно погасяване на кредита. Таксата е 0.5% от предсрочно погасената сума, при оставащ срок на изплащане под 12 месеца и 1% от предсрочно погасената сума, при оставащ срок на изплащане над 12 месеца. 

През цялото време на лизинга използвате автомобила си, за което ви се издава пълномощно от лизингодателя.

ВАЖНО! И ПРИ ДВАТА ВИДА ЛИЗИНГ, ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРА, СОБСТВЕНОСТТА НА АВТОМОБИЛЪТ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЛИЗИНГА. ВИЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА СИ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ С ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТ КОМПАНИЯТА ПЪЛНОМОЩНО НА ВАШЕ ИМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

След пълното изплащане на лизинга собствеността върху автомобила се прехвърля обратно на името на клиента.

  • Да си гражданин на Репубика България, навършил 21 години.
  • Да имаш валидна лична карта

Условията, на които трябва да отговаря автомобила и при двата вида лизинг:

  • да е с дата на първа регистрация след 2005 г. (от талона на автомобила);

Когато влезем на сайта на кредитора, избираме от менюто над калкулатора “Финансов лизинг“, след което на самия калкулатор, посредством плъзгачите задаваме като сума цената на автомобила, за който искаме да кандидатстваме за лизинг. Избираме една от опциите за сума на първоначалната вноска и периода на лизинга от плъзгачите по-долу. Уверяваме се, че месечната вноска, която калкулаторът пресмята, ни устройва и е посилна за нас, след което се натиска бутонът „КАНДИДАТСТВАЙ“.

Калкулатор и формуляр за кандидатстване за финансов лизинг към Амиго Лизинг

Появява се онлайн форма за попълване на личната ни информация. Въвеждаме нужните данни, слагаме необходимите отметки на местата. След което попълваме и информация за колата (ако имаме линк към обявата на колата в интернет, можем да го въведем и няма да ни изисква никаква друга информация за автомобила). След това натискаме “КАНДИДАТСТВАЙ” и изчакваме за обаждане от лизинговата компания, за да ни кажат, че заявката е приета и да ни дадат насоки как да изпратим снимки на личната си карта (лице и гръб на лична карта). 

Ако сме удобрени ще ни се обадят да ни поканят в удобен за нас офис да отидем да си подпишем договора за лизинг. Офиси има във всички големи градове на страната. Лизингодателя се свързва с продавача на колата, за да се уговорят за сключването на сделката.

ВАЖНО!

  • ОСВЕН ПЪРВОНАЧАЛНАТА ВНОСКА ПО ЛИЗИНГА, КЪМ КОЯТО ЩЕ ВИ НАЧИСЛЯТ И ТАКСА “ЛИЗИНГ”, ЩЕ ИМА И ДРУГИ РАЗХОДИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА КОЛАТА. ТОВА СА: ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ КАКСО, ТАКСА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА, АКО НЕ Е РЕГИСТРИРАН, ДАНЪЦИ, НОТАРИАЛНИ ТАКСИ И ДР. ВСИЧКИ ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ (КЛИЕНТА).

Когато влезем на сайта на кредитора, има публикуван калкулатор – над него избираме от менюто “Обратен лизинг“, след което на самия калкулатор, посредством плъзгачите задаваме  цената на автомобила (пазарна цена към момента), който ще служи като обезпечение и периода. Уверяваме се, че месечната вноската, която калкулаторът пресмята, ни устройва и е посилна за нас. Отдолу можем да видим и сумата, с която лизингът може да ни финансира при тази пазарна стойност на обезпечението (автомобила). След което се натиска бутонът „КАНДИДАТСТВАЙ“. 

Калкулатор и формуляр за кандидатстване за обратен лизинг към Амиго Лизинг

Появява се онлайн форма за попълване на личната ни информация. Въвеждаме нужните данни, слагаме необходимите отметки на местата. След което попълваме и информация за колата. След това натискаме “КАНДИДАТСТВАЙ” и изчакваме за обаждане от лизинговата компания, за да ни кажат, че заявката е приета и да ни дадат насоки как да изпратим снимки на личната си карта (лице и гръб на лична карта). 

Ако сме удобрени ще ни се обадят да ни поканят в удобен за нас офис да отидем да си подпишем договора за лизинг. Офиси има във всички големи градове на страната. 

Понеделник – Петък: от 09:00 ч. до 17:30 ч.
Събота и Неделя: Почивни дни

Телефон за контакт: 0700 35 009